Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1. Thời gian khai mạc: 8h00 Ngày 27 tháng 04 năm 2018 2. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Amando A1 Ngô Thị […]

Chi tiết »