MEC – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà xin thông báo về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011 đến năm 2015. Mục đích lấy ý kiến : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án […]

Chi tiết »

MEC : Thay đổi nhân sự

Tại kỳ họp ngày 26/12/2005 các thành viên HĐQT đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Doãn Hành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT. Trong thời gian qua ông Nguyễn Doãn Hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT Công ty. Hiện nay Bộ xây dựng đã có quyết định điều động và […]

Chi tiết »