MEC – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà xin thông báo về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011 đến năm 2015. Mục đích lấy ý kiến : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án […]

Chi tiết »

MEC : Thay đổi nhân sự

Tại kỳ họp ngày 26/12/2005 các thành viên HĐQT đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Doãn Hành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT. Trong thời gian qua ông Nguyễn Doãn Hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT Công ty. Hiện nay Bộ xây dựng đã có quyết định điều động và […]

Chi tiết »

MEC: Đạt trên18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng bằng 106,42 % so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 (trên 17 tỷ đồng)

Hiện vốn điều lệ của MEC đạt 40 tỷ đồng quý III năm 2009, MEC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Tính đến quý III , lợi nhuận trước thuế đạt 18,394 tỷ đồng bằng 106,42% so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 là 17,285 tỷ […]

Chi tiết »

CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MCK: MEC): BCTC quý I năm 2008.

Theo báo cáo tài chính quí I năm 2008 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 63.939.045.060 VNĐ lũy kế đến hết quí I là  63.939.045.060 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.248.187.162 VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 5.248.187.162 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.312 […]

Chi tiết »