MEC: Đạt trên18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng bằng 106,42 % so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 (trên 17 tỷ đồng)

Hiện vốn điều lệ của MEC đạt 40 tỷ đồng quý III năm 2009, MEC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Tính đến quý III , lợi nhuận trước thuế đạt 18,394 tỷ đồng bằng 106,42% so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch cả năm 2009 là 17,285 tỷ […]

Chi tiết »

CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MCK: MEC): BCTC quý I năm 2008.

Theo báo cáo tài chính quí I năm 2008 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 63.939.045.060 VNĐ lũy kế đến hết quí I là  63.939.045.060 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.248.187.162 VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 5.248.187.162 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1.312 […]

Chi tiết »

CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà chốt danh sách cổ đông

TTGDCK Hà Nội thông báo ngày 1/4/2008 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (mã chứng khoán: MEC). Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 là 28/03/2008, đối với các giao dịch […]

Chi tiết »

CTCP Cơ khí Lắp Máy Sông Đà (MCK: MEC) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội.

Ngày 9/11/2007, TTGDCK Hà Nội đã có quyết định số 317/QĐ – TTGDCKHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung cổ phiếu CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) với những nội dung sau: – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông – Mã chứng khoán: MEC – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ […]

Chi tiết »