Ông Phạm Văn Thưởng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu

− Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thưởng − Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc − Mã Chứng khoán thực hiện giao dịch: MEC − Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 4.554 cổ phiếu − Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 2.000 cổ phiếu − Số lượng […]

Chi tiết »

CTCP Cơ khí Lắp Máy Sông Đà (MCK: MEC) được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sugn cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội

Ngày 7/11/2007, TTGDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu bổ sung cổ phiếu CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) với những nội dung sau: – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông – Mã chứng khoán: MEC – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu – […]

Chi tiết »

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) Giá bán: Giá bán cho các cổ đông hiện hữu là […]

Chi tiết »