Công ty CP SOMECO Sông Đà (MCK: MEC): BCTC quý II năm 2008.

Theo báo cáo tài chính quí II năm 2008 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MEC đạt 99,906,886,617 VNĐ lũy kế đến hết quí II là 163,845,931,677 VNĐ; lợi nhuận sau thuế đạt 5,782,587,698  VNĐ, lũy kế cuối kỳ là 10,296,028,648 VNĐ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1,446 […]

Chi tiết »

MEC_Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 46/NQ-ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010 tại văn bản đính kèm. Tài liệu đính kèm: MEC_15.04.10_DHDCD_2010dinh_kem-_Bien_ban.doc MEC_15.04.10_DHDCD_2010dinh_kem.doc

Chi tiết »

MEC: Thay đổi thời gian họp ĐHCĐ

Công ty CP Someco Sông Đà (MEC) xin thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 của công ty như sau: Tên công ty: Công ty CP Someco Sông Đà Trụ sở chính: Số 47, ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội […]

Chi tiết »