Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 1. Thời gian khai mạc: 8h00 Ngày 26 tháng 04 năm 2017 2. Địa điểm họp: Tầng 27, khu B tòa nhà Sông Đà, […]

Chi tiết »