MEC: 09/3/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt

Share Button

Căn cứ thông báo số 207/TB-TTLK ngày 26/02/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu MEC để trả cổ tức năm 2008 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như  sau:

– Tên TCPH: CTCP Someco Sông Đà

– Mã chứng khoán: MEC

– Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2009

– Lý do và mục đích:

+ Trả cổ tức năm 2008

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

– Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 5/3/2009

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 6/3/2009

(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 5, 6/3/2009)

Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 phiếu biểu quyết

– Thời gian thực hiện: dự kiến 10/04/2009

– Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia – số 57 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Share Button