MEC: Thay đổi thời gian họp ĐHCĐ

Share Button

Công ty CP Someco Sông Đà (MEC) xin thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 của công ty như sau:

Tên công ty: Công ty CP Someco Sông Đà

Trụ sở chính: Số 47, ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (043) 783 2398 Fax: (043) 783 2397

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ đã thông báo:

– Dự kiến ngày: 10/04/2009

– Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

2. Thời gian điều chỉnh:

– Thời gian: 8h00 ngày 22/04/2009

– Địa điểm: Phòng 257,Trung tâm hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

Share Button