SDFC chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Share Button

Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/7/2008 trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính tiền tệ trong nước cũng như thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty

Sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, cùng với việc nắm bắt xu thế diễn biến của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhất là tình hình thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng và các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, do vậy, sau 5 tháng hoạt động năm 2008, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009; cũng như đề ra chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 2009-2013, SDFC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hà Nội vào ngày 07/5/2009. Qua đó, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua một số nội dung về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 5 tháng năm 2008, kế hoạch kinh doanh năm 2009; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008, chương trình công tác năm 2009; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2008; Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi SDFC và Định hướng phát triển của Công ty.


SDFC

 

Share Button