SDFC hoàn thành kế hoạch kinh doanh Quý I/2009

Share Button

Trong 3 tháng đầu năm 2009, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) đã đứng vững trước những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và những biến động phức tạp của thị trường tài chính nói riêng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý I/2009, cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2009, doanh thu của SDFC đạt 39,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,2% kế hoạch quý I/2009, bằng 26% so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 14,9 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch quý, bằng 36,21% kế hoạch năm. Số dư huy động vốn cuối quý đạt 813 tỷ đồng, trong đó huy động từ các tổ chức kinh tế, cá nhân là 314 tỷ đồng, chiểm 38% số dư huy động vốn; huy động từ các TCTD là 499 tỷ đồng, chiếm 62% số dư huy động vốn. Tổng dư nợ cho vay đạt 773 tỷ đồng, trong đó cho vay các tổ chức kinh tế là 764,8 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ và cho vay cá nhân là 8,2 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ. Số dư bảo lãnh cuối kỳ là 331 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch quý. Cũng trong quý I/2009, một nghiệp vụ kinh doanh mới cũng được SDFC đưa vào khai thác, đó là kinh doanh ngoại hối. Việc triển khai hoạt động này góp phần đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của SDFC, nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Kế hoạch Quý II/2009, SDFC tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính chất lượng cao cho các khách hàng trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà như dịch vụ bảo lãnh, thu xếp vốn, dịch vụ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, tư vấn chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, triển khai mạnh chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 4% theo chính sách kích cầu của Chính phủ. Ngoài ra, SDFC tập trung hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự bằng việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; tăng cường công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt động; đảm bảo chế độ lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc và thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định; đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tạo ấn tượng tốt với khách hàng và đối tác thông qua hệ thống nhận dạng thương hiệu bằng hình ảnh SDFC.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I/2009, tập thể CBNV SDFC phấn đấu nỗ lực và quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh Quý II/2009, góp phần thực hiện thành công chiến dịch thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009 do Ban thi đua khen thưởng, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty phối hợp phát động tại Hội nghị người lao động năm 2009 của Công ty được tổ chức ngày 21/3/2009.

SDFC
Share Button