SOMECO Sông Đà phấn đấu vượt kế hoạch hơn năm 2008

Share Button
Năm 2008 SOMECO Sông Đà đã hoàn thành các mục tiêu, tiến độ thi công trên các công trường: hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ thiết bị của nhà máy Thủy điện Tuyên Quang (công suất 344 MW) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và được sự đánh giá cao của các chuyên gia cũng như của EVN và Bộ xây dựng; cơ bản lắp đặt xong toàn bộ trạm nghiền Hiệp Phước – Dự án nhà máy xi măng Hạ Long (công suất 2,1 triệu tấn/năm); gia công và lắp đặt hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư và đưa vào sử dụng 1.678,6 tấn thiết bị cơ khí thủy công nhà máy thủy điện Bình Điền đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
toan canh dai hoi co dong thuong nien nam 2009

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Báo cáo của HĐQT trước toàn thể đại hội đồng cổ đông có đoạn nhấn mạnh: thi công đảm bảo tiến độ đã thỏa thuận với Chủ đầu tư tại các công trình Đa Khai, Krông Kmar, Nậm Chiến 2, Xekaman 3, Sử Pán 2, Nậm Công, Nậm Sọi…đạt 345 tỷ đồng giá trị doanh thu, nộp ngân sách trên 16 tỷ, lợi nhuận đạt 17 tỷ đồng, thu nhập bình quân 3,33 triệu đồng người/1 tháng. Tăng cường lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ thi công các công trình. Đối với một số công trình trọng điểm, cử cán bộ lãnh đạo công ty (Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc công ty) trực tiếp nằm tại công trường để kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc như công trình Xi măng Hạ Long, Xekaman 3, Nậm Chiến 2…..

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội. Ảnh: P.C


Công tác quản lý lao động, đào tạo nhân lực:

Tính đến tháng 12/2008, tổng số cán bộ công nhân viên của toàn công ty là 1.393 người. Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động bằng nhiều hình thức. Năm 2008 tổng số lượt người được cử đi học và bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề trong năm là 264 lượt người. Trong đó đào tạo tại các trường, trung tâm là 53 người, đào tạo nâng bậc là 211 người. Các cán bộ công nhân viên sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề đã gắn bó và đóng góp nhiều vào kết quả hoạt động SXKD của đơn vị.

 

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: P.C


Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối với người lao động đã đảm bảo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Toàn thể Đại Hội đồng cổ đông họp thường niên hàng năm vào ngày 22/4/2009 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã biểu quyết thông qua kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2009 với các mục tiêu, phấn đấu đạt:

– Giá trị sản xuất kinh doanh: 345,646 tỷ đồng

– Doanh thu bán hàng: 342,440 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 17,285 tỷ đồng

– Nộp ngân sách nhà nước: 18,184 tỷ đồng

– Thu nhập BQ/người/tháng: 3,65 triệu đồng

– Kế hoạch đầu tư: 70,724 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng: 13,185 tỷ đồng

+ Đầu tư nâng cao năng lực TC: 21,059 tỷ đồng

+ Đầu tư tài chính: 36,480 tỷ đồng

Các mục tiêu tiến độ chính trong năm 2009:

Thi công các công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đã thỏa thuận với Chủ đầu tư, Tổng thầu và các Ban điều hành cụ thể như sau:

Nhà máy Xi măng Hạ Long: hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và kết cấu thép, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào vận hành trong Quý I/2009.

Công trình TĐ Xekaman 3: Hoàn thành công tác chế tạo 2.680 tấn đường ống áp lực, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công đảm bảo tiến độ công trình và mục tiêu chống lũ năm 2009. Công trình thủy điện Nậm Chiến: Chế tạo 2.461 tấn thiết bị đường ống áp lực và lắp đặt 1.435,6 tấn thiết bị đường ống áp lực đảm bảo mục tiêu tiến độ chung của công trình. Công trình thủy điện Nậm Chiến 2: Hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, đường ống áp lực và lắp thiết bị cơ điện, máy phát 02 tổ máy, đảm bảo phát điện tổ máy số 02 vào tháng 12/2009. Công trình TĐ Sử Pán 2: Chế tạo hơn 1.303 tấn và lắp đặt hơn 1.830 tấn thiết bị cơ khí thủy công và đường ống áp lực đảm bảo tiến độ công trình và mục tiêu chống lũ năm 2009. Các công trình thủy điện khác: Thi công đảm bảo tiến độ công trình và mục tiêu chống lũ năm 2009 các côn trình: Nậm Công, Nậm Sọi, Mường Kim, Nậm Ngần, Xekaman 1, Hương Sơn, Sê San 4, Khe Bố, Tà Thàng, Nậm Ly 1, Bắc Giang….

 

Tất Lộc

 

Share Button