Thêm 4 công ty tài chính được cho vay hỗ trợ lãi suất

Share Button

(HNMO) – Như vậy, đến nay có tổng cộng 9 công ty tài chính được tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Hôm qua (8/4), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-NHNN về việc bổ sung công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh.

Đó là các công ty: Công ty tài chính Dệt may, Công ty tài chính cổ phần Điện lực, Công ty tài chính cổ phần Sông Đà và Công ty tài chính cổ phần Xi măng.

da co 9 cong ty tai chinh duoc tham gia ho tro lai suat

Đã có 9 công ty tài chính được tham gia hỗ trợ lãi suất

4 công ty tài chính này được thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn (tại Quyết định số 131/QĐ-TTg) và hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn (theo quy định tại Quyết định số 443/QĐ-TTg).

Trước đó, 5 công ty tài chính khác là Công ty tài chính Cao su, Công ty tài chính Than và Khoáng sản Việt Nam, Công ty tài chính cổ phần Dầu khí, Công ty tài chính Công nghiệp tàu thủy, Công ty tài chính Handico đã được tham gia hỗ trợ lãi suất. Như vậy, hiện có 9/15 công ty tài chính được cho vay hỗ trợ lãi suất.

Cũng tại Quyết định này, NHNN thông báo áp dụng hiệu lực trở về trước: Các khoản cho vay của các công ty tài chính được bổ sung theo danh sách trên đã phát sinh từ ngày 1/2/2009 thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành mà chưa áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất, thì các công ty tài chính thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh khoản vay.

Ngô Hương
Share Button