SDFC tích cực triển khai hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất

Share Button

SDFC là một trong những định chế tài chính được phép thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo chính sách kích cầu của Chính phủ để giúp cho các doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng, ổn định SXKD và phát triển.

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009, QĐ 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009, Quyết định Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất 4% cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh, Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà đã tích cực triển khai thực hiện hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất thông qua nhiều các hoạt động cụ thể có liên quan như: xây dựng hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất trong nội bộ SDFC; tổ chức hội thảo cho cán bộ tín dụng, các phòng ban liên quan nắm rõ quy trình thực hiện; thông báo đến từng khách hàng về chính sách hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ và giới thiệu để khách hàng biết được đối tượng và trình tự hố trợ lãi suất. Tính đến tháng 4/2009 dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 153,4 tỷ đồng.

Đối với việc cho vay hỗ trợ lãi suất, công tác kiểm tra trước, trong đặc biệt sau cho vay là rất quan trọng nhằm xác định đúng đối tượng khách hàng, khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất. Trên cơ sở hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất của SDFC, Phòng tín dụng sẽ cùng các phòng nghiệp vụ của SDFC đẩy mạnh kiểm tra sau cho vay đảm bảo các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất được giải ngân đúng mục đích.

Thực hiện tốt việc cho vay hỗ trợ lãi suất sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Chính Phủ về chia sẻ khó khăn tiếp sức cho doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu và kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để SDFC duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống và phát triển thêm khách hàng mới.

Share Button