SDFC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Share Button

Ngày 07/5/2009, tại Hà Nội, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Đến dự Đại hội có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đã tiến hành làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao và đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của SDFC; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009; Phương án phân phối lợi nhuận 5 tháng năm 2008, Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009;Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi SDFC và Định hướng phát triển của Công ty…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Ông Phạm Đại Thắng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị SDFC (Thay ông Lương Văn Sơn). Ông Đoàn Thanh Long đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty (Thay bà Nguyễn Thị Thanh Hương).

Phát biểu tại Đại hội, Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Hà Nội đánh giá cao hoạt động kinh doanh của Công ty trong 5 tháng năm 2008 và tin tưởng SDFC sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên.

Trước dự báo về những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2009, SDFC tiếp tục chọn mục tiêu an toàn trong hoạt động; quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã được Đại hội cổ đông thông qua và xây dựng thương hiệu SDFC là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

SDFC
Share Button