SOMECO SÔNG ĐÀ NGÀY MỚI

Share Button
Máy reo rộn ràng rộn ràng, sướng vui ngập tràn ngập tràn, từ vành nôi Sông Đà đi lên.Nắng mưa chẳng quản ngại gì, khó khăn không lay ý chí, tự hào với … SOMECO Sông Đà.

Với sức mạnh, với trí tuệ, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp lắp máy nguyện đem sức mình, dựng xây nước nhà, có chúng tôi SOMECO Sông Đà.

Trên công trường rộn tiếng máy reo đẹp tình yêu của những người thợ, giọt mồ hôi trong veo ngày mới, những tâm hồn những ước mơ xa.

Trên công trường rộn rã tiếng ca, tự hào với truyền thống Sông Đà, đẹp niềm tin tương lai ngày mới, SOMECO Sông Đà đi lên.

Máy reo rộn ràng rộn ràng, sướng vui ngập tràn ngập tràn mời bạn đến SOMECO Sông Đà

SOMECO Sông Đà ngày mới ( file chất lượng cao WAV 47.7 MB)

Share Button