Sẽ thành lập 2 tập đoàn xây dựng và bất động sản

Share Button

Bộ Xây dựng đang lập đề án thành lập 2 tập đoàn kinh tế lớn với sự góp mặt của nhiều tổng công ty lớn như Sông Đà, Lilama, HUD…

se co mot tap doan kinh doanh bat dong san

Sẽ có một tập đoàn kinh doanh bất động sản.

Tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và cơ khí nặng sẽ do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt. Tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là “thủ lĩnh”.

Các đơn vị lớn khác như Tổng công ty Lắp máy VN (Lilama), Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)… và một số đơn vị khác tại các địa phương, cũng sẽ tham gia tập đoàn.

Để chuẩn bị hình thành tập đoàn, Bộ Xây dựng đã đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và sắp xếp các tổng công ty, tiếp nhận các doanh nghiệp địa phương tham gia tập đoàn, hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ các Tổng công ty được chọn làm nòng cốt…

Đề án thành lập 2 tập đoàn của Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ trong tháng 7.

 

Đoàn Loan (Vnexpress)
Share Button