Công bố các phương án cuối về thuế thu nhập cá nhân

Share Button

chuyen nhuong bat dong san chiu thue suat 25%

Chuyển nhượng bất động sản: Chịu thuế suất 25%

(LĐ) – Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định cuối cùng về việc thực hiện áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng và sát sườn đối với người dân.

Vậy đâu là thu nhập phải chịu thuế? Mức thuế suất là bao nhiêu phần trăm? Đâu là thu nhập được miễn thuế?

Thưởng tết: Miễn 50% thuế

Theo thông tư 160, hướng dẫn thực hiện thuế TNCN do Bộ Tài chính vừa ban hành thì lương tháng thứ 13, tiền thưởng tết năm 2009, thưởng quý III và IV, tiền hoa hồng… sẽ được miễn 50% số thuế phải nộp. Hạn chót chi trả cho các khoản thưởng năm 2009 là ngày 31.3.2010.

Cũng theo quy định, các cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, có hóa đơn chứng từ cũng được miễn toàn bộ số thuế thu nhập của 6 tháng đầu năm 2009. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định chính xác thu nhập chịu thuế phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2009, sẽ được chia thành 3 trường hợp để tính thuế.

Trường hợp thứ nhất: Cá nhân kinh doanh đủ 12 tháng năm 2009 sẽ được miễn một nửa thu nhập chịu thuế của cả năm 2009.

Trường hợp thứ hai: Cá nhân kinh doanh không đủ 12 tháng thì số thuế được miễn sẽ bằng doanh thu thực tế của 6 tháng đầu năm 2009 chia cho doanh thu cả năm, sau đó nhân với thu nhập chịu thuế cả năm 2009.

Trường hợp thứ ba: Cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí, nộp thuế theo kê khai thì căn cứ xác định thuế số được miễn là mức thu nhập ấn định.

Do quy định có hiệu lực thi hành từ 25.9, nên các đơn vị chi trả đã khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập được miễn phải có trách nhiệm trả lại tiền thuế đã khấu trừ cho người nộp thuế. Các cá nhân đã kê khai nộp số thuế được miễn vào ngân sách thì sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ vào kỳ nộp thuế sau.

Chuyển nhượng bất động sản: Chịu thuế suất 25%

Theo thông tư số 161 hướng dẫn về thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (BĐS), cá nhân chuyển nhượng BĐS có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm cơ sở xác định giá sẽ chịu thuế suất 25% thu nhập chịu thuế.

Các trường hợp không có cơ sở tính giá vốn và các khoản phí, sẽ áp dụng thuế suất 2% giá chuyển nhượng. Mức 2% này được căn cứ trên giá đất do UBND các tỉnh, thành phố quy định. Thông tư 161 cũng nêu rõ 3 trường hợp chuyển nhượng BĐS nằm trong diện miễn thuế hoặc hoãn thu thuế cá nhân, gồm: Các hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng BĐS để thành lập DN hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của DN theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là các khoản thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo Nghị định 197 của Chính phủ. Thứ ba là các khoản thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân.

 

Phạm Anh – Lưu Thuỷ
Share Button