Lãi suất huy động, cho vay ổn định

Share Button

(HNM) – Tuần qua, lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại (NHTM) ổn định. Một số NHTM có mức lãi suất thấp đã điều chỉnh tăng 0,1-0,3%/năm ở các kỳ hạn 3-24 tháng cho phù hợp với mặt bằng lãi suất chung của thị trường.

Đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các NHTM cổ phần: Ngoại thương, Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Á, Kiên Long. Lãi suất huy động bình quân khối NHTM nhà nước kỳ hạn 3 tháng là 7,5-8%/năm; 6 tháng: 7,9-8,2%/năm; 12 tháng: 8,2-8,5%/năm. Nhóm NHTM cổ phần có lãi suất huy động bình quân 8-8,7%/năm với các kỳ hạn 3-12 tháng.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND ổn định. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm NHTM nhà nước: 8,5-10%/năm, trung và dài hạn: 10-10,5%/năm; nhóm NHTM cổ phần: 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức 4-6%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: 12-16,5%/năm.

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt gần 64.000 tỷ đồng và 2 tỷ USD, bình quân đạt 12.800 tỷ đồng và 400 triệu USD/ngày. Trong đó, doanh số giao dịch qua đêm là 23.000 tỷ đồng. Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND ở hầu hết các kỳ hạn đều giảm; trong đó lãi suất bình quân qua đêm có mức giảm lớn nhất: 1,11%/năm. Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng tăng 1,21%/năm. Lãi suất bình quân qua đêm: 5,82%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng 7,07-8,69%/năm.

Đối với giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng tăng nhẹ; lãi suất bình quân ở các kỳ hạn còn lại giảm. Cụ thể, lãi suất bình quân cao nhất là 1,6%/năm (đối với kỳ hạn 12 tháng); các kỳ hạn khác: 0,41-1,18%/năm.

 

Đức Anh
Share Button