Lãi suất VND liên ngân hàng có xu hướng tăng cao

Share Button

(HNMO) -Trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng khá cao ở tất cả các kỳ hạn, trong đó mức tăng thấp nhất đã là 0,68%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 12 tháng có mức tăng tới hơn  1%/năm so với với tuần trước nữa. Lãi suất bình quân qua đêm là 7,2%/năm (tăng 1,39%/năm), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 8,28%/năm đến 9,5%/năm.

Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất bình quân ở các kỳ hạn còn lại tăng nhưng mức biến động không nhiều, phổ biến ở mức dưới 0,3%/năm. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,58%/năm (đối với kỳ hạn 3 tháng). Các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,42% đến 1,46%/năm.

Cũng trong tuần, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 60.700 tỷ VND và 2 tỷ USD, bình quân đạt 12.100 tỷ VND và 430 triệu USD/ngày, trong đó chủ yếu là các giao dịch có kỳ hạn ngắn; các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng phát sinh ít.

Về lãi suất huy động và cho vay, Ngân hàng Nhà nước cho biết, một số NHTM cổ phần  là NH Việt Nam thương tín, NH Sài Gòn, NH Phương Đông, NH Phát triển nhà TP.HCM, NH Sài Gòn Hà Nội tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn (1 tuần, 2 tuần, 1 tháng) với mức khoảng 0,2-0,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay VND của nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%.năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

Lãi suất huy động USD ổn định so với tuần trước nữa. Lãi suất cho vay ngắn hạn của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức 3%/năm, trung và dài hạn từ 3,5-5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 3-5%/năm, trung  và dài hạn  từ  4-6%/năm.  

Ngô Hương
Share Button