SOMECO: Đẩy mạnh công tác chế tạo và lắp thiết bị

Share Button

Trong 6 tháng đầu năm tất cả các công trình someco tham gia thi công đều đảm bảo kỹ thuật chất lượng và hoàn thành các mục tiêu, tiến độ theo thỏa thuận với chủ đầu tư cụ thể như:

bao cao tham luan phat bieu cua chu tich hdqt nguyen doan hanh tai hn so ket cong tac 6 thang  tct

Báo cáo tham luận: phát biểu của chủ tịch HĐQT
Nguyễn Doãn Hành tại HN sơ kết công tác 6 tháng TCT

I. Thực hiện các mục tiêu tiến độ thi công và SXKD.

Trong 6 tháng đầu năm tất cả các công trình someco tham gia thi công đều đảm bảo kỹ thuật chất lượng và hoàn thành các mục tiêu, tiến độ theo thỏa thuận với chủ đầu tư cụ thể như:

– Hoàn thành, phát điện và làm thủ tục bàn giao nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

– Hoàn thành chế tạo hơn 10.000 tấn thiết bị và lắp đặt gần 20.000 tấn thiết bị của dự án XMHL – Chuẩn bị tốt cho công tác bàn giao Trạm nghiền Hiệp Phước sau khi chạy thở đồng bộ có tải và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chạy thử nhà máy chính tại Hạ Long.

– Hoàn thành công tác thiết kế thiết bị cơ khí thủy công, cầu trục giàn máy,cần trục chân đế, máy nâng thủy lực của các công trình: Thủy điện Xêkaman 3, Nậm Chiến, Sử Pán 2, Nậm Chiến 2, Nậm Công, Nậm Soi, Phát điện bàn giao nhà máy thủy điện Nậm Ngần… Đồng thời đảm bảo hoàn thành công tác chế tạo lắp đặt các thiết bị này theo tiến độ đã thỏa thuận với các chủ đầu tư.

– Về các mục tiêu kinh tế: Trong 6 tháng đầu năm đơn vị cũng gặp không ít khó khăn nhất là về vốn của chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến hiệu quả của SXKD. Tính đến 30/06/2009. Công nợ của toàn công ty lên đến 130 tỷ đồng mà chủ yếu tại nhà máy chính XMHL là gần 55 tỷ, Trạm Nghiền Hiệp Phước là hơn 10 tỷ đồng.

Tóm lại: Việc hoàn thành các chỉ tiêu của KHSX 6 tháng đầu năm của đơn vị là minh chứng khảng định Someco Không những đủ năng lực để thiết kế chế tạo, cung cấp thiết bị và lắp máy cho các công trình thủy điện lớn, mà còn đủ khả năng, năng lực trong công tác chế tạo, cung cấp thiết bị và lắp máy cho các công trình công nghiệp lớn phức tạp, đây cũng là vấn đề mà lãnh đạo BXD và TCT lo lắng và quan tâm chỉ đạo giúp đỡ.

II. kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm.

Hoàn thành chạy thử và đưa nhà máy XMHL vào vận hành và bàn giao. Hoàn thành công tác thiết kết chế tạo cầu trục giàn máy 200T chế tạo hoàn chỉnh van cung, cầu trục chân dê, đường ống áp lực của thủy điện Xêkaman3, Nậm Chiến với tổng khối lượng gần 7.000/10.000 tấn.

Hoàn thành lắp máy và phát điện nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2; thủy điện Mường Kim, nậm công, Nậm soi…

Hoàn thành công tác thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công CKTC, cầu trục chân dê và máy nâng thủy lực của thủy điện Khe Bố, Thủy điện Tà Thàng. Đồng thời hoàn thành công tác lắp dặt cửa van công dẫn dòng thủy điện Xêkaman 1. Tiến hành tổ chức nghiên cứu, thực hiện để thiết kế, sản xuất và cung cấp các thiết bị, sản phẩm mới như: Thiết bị cơ điện cho nhà máy thủy điện nhỏ (trước tiên có công suất đưới 20MW) thiết bị cho bãi đỗ xe tự động ; thiết bị nâng thủy lực và các phụ kiện cần trục tháp…

III. tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và biện pháp 6 tháng cuối năm.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đảng bộ công ty CP Someco Sông Đà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của đơn vị, cụ thể là : Chỉ đạo việc nhanh chóng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương nghị quyết của Đảng ủy TCT, của công ty về triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của quý sau, tháng sau và phướng án sản xuất thời gian tiếp theo để CBCNV hiểu rõ sau khi kết thúc công trình này, tiếp theo sẽ làm gì để họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Xem xét các phương án tổ chức sản xuất và có những chỉ đạo điều chỉnh hợp lý đảm bảo yêu cầu ở mỗi công trình đều phải có bán bộ có khả năng làm chỉ huy trưởng cùng bộ phận nghiệp vụ tinh gọn, để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và hiệu quả SXKD.

Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy điện nhỏ mà đơn vị đầu tư với kết quả các dự án đều đã ký kết hợp đồng tín dụng với lãi suất ưu đãi theo chính sách kích cầu của chính phủ đồng thời đã triển khai thi công theo đúng kế hoạch.

2. Công tác xây dựng Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ đã kết nạp thêm được 10 Đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 7 đ/c và phát thẻ Đảng cho 5 Đảng viên. Hiện tại tổng số đảng viên của toàn đảng bộ là : 158 ĐV thuộc 2 Đảng bộ bộ phận, và 4 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 sẽ tiếp tục triển khai các trương trình thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh; Các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới.. Dự kiến đến hết năm sẽ kết nạp thêm được từ 12 – 15 Đảng viên mới và phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và Đảng bộ công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh quan tâm hơn đến đam bảo việc làm cho người lao động và hiệu quả SXKD của đơn vị.

IV. Một số đề xuất kiến nghị với TCT.

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo TCT đã tin tưởng giao các phân việc về cơ khí lắp máy cho công ty Someco thực hiện và kết quả đã thực hiện tốt ở các công trình trọng điểm như thủy điện Tuyên Quang, XMHL, Xêkaman 3… Vì vậy trong thời gian tới đề nghị TCT tiếp tục thực hiện giao các phần việc về CKLM cho đơn vị để các đơn vị cơ khí của TCT phát triển hơn nữa.

Đề nghị TCT thành lập một ban chuyên nghành về cơ khí lắp máy để nghiên cứu, xem xét cụ thể và đề xuất không thực hiện mua ngoài các sản phẩm cơ khí mà sản xuất được.

Báo cáo tham luận: phát biểu của chủ tịch HĐQT Nguyễn Doãn Hành tại HN sơ kết công tác 6 tháng TCT

Tất Lộc lược ghi
Share Button