MEC: 9 tháng hoàn thành 106,42% kế hoạch LNTT cả năm

Share Button

LNTTLũy kế 9 tháng đầu năm, MEC đạt 238,19 tỷ đồng doanh thu và 16,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cổ phần Someco Sông Đà (mã CK: MEC) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 3 quý đầu năm 2009.

 

Tính riêng quý III, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt 93,91 tỷ đồng và 6,19 tỷ đồng tương ứng bằng 133% và 114% so với quý III/2008.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MEC đạt 238,19 tỷ đồng doanh thu bằng 102% so với cùng kỳ năm 2008 và hoàn thành 70% so với kế hoạch 342,44 tỷ đồng doanh thu cả năm.

Tính đến 30/9/2009, lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty đạt 16,18 tỷ đồng bằng 103% so với cùng kỳ năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng là 18,39 tỷ đồng. So với kế hoạch 17,285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thông qua, tính đến hết tháng 9, MEC hoàn thành 106,42%.

Q.Nguyễn-T.Hương
Share Button