MEC : Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà

Share Button


someco

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà xin công bố Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của Công ty như sau :

Tải về : BCB_SOMECO_SongDa.pdf

Share Button