MEC: HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỷ lệ 4:3

Share Button

co phieuTheo thông tin từ CTCP Someco Sông Đà (MEC) HĐQT đã quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng. 

Tổng số cổ phiếu chào bán là 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu) mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4 : 3 (Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được mua thêm 3 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá).

Mục đích tăng vốn điều lệ: Thực hiện kế hoạch đầu tư dự án năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 22/04/2009 nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến triển khai các dự án sau:

– Dự án đầu tư nâng cao năng lực cơ khí lắp máy và mở rộng sản xuất;

– Dự án thuỷ điện Bắc Giang 1 tỉnh Lạng Sơn công suất 14 MW;

– Dự án thủy điện Nậm Ly 1 tỉnh Hà Giang công suất 5,1 MW.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc nộp hồ sơ và làm việc với UBCKNN, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và của công ty.

 

V. Minh – Q. Nguyễn
Share Button