Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng tính ra sao?

Share Button

(LĐ) – Ngày 23.10, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với CP thưởng.

Theo đó sẽ có các trường hợp sau: Thưởng một số lượng CP nhất định của DN; thưởng quyền mua CP của DN và thưởng CP hoặc quyền mua CP của Cty mẹ ở nước ngoài.

Căn cứ theo hướng dẫn này thì người lao động có được thu nhập từ việc nhận các khoản thưởng trên sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ nhận thưởng và khai thuế đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân có được từ việc thưởng bằng CP được thực hiện theo nguyên tắc: Đối với trường hợp thưởng bằng CP của DN thì giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng. Cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN ngay khi nhận CP thưởng mà sau khi nhận CP thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng CP cùng loại với CP nhận thưởng thì khi đó mới phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận CP thưởng.

Ngoài ra, khi chuyển nhượng CP thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng CK (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán).

Về hình thức kê khai thuế, cá nhân khi chuyển nhượng CP thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm, cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế.

Đối với trường hợp thưởng quyền mua CP của DN, khi nhận thưởng quyền mua CP cũng như khi thực hiện quyền mua CP, cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi thực hiện quyền mua CP, nếu cá nhân có chuyển nhượng CP cùng loại với CP có được từ việc thực hiện quyền mua CP này thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận thưởng quyền mua CP. Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ việc nhận thưởng quyền mua CP và khai thuế được thực hiện tương tự như trường hợp thưởng bằng CP của DN.

Trường hợp cá nhân sau khi nhận thưởng quyền mua CP thực hiện ngay việc chuyển nhượng quyền mua CP này cho người khác theo thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên người được hưởng quyền mua CP, đơn vị trả thưởng tính ngay giá trị khoản thưởng này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của cá nhân chuyển nhượng quyền mua CP. Khi chuyển nhượng số CP có được từ việc thực hiện quyền mua CP, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng CK.

Đối với trường hợp thưởng CP hoặc quyền mua CP của Cty mẹ ở nước ngoài, việc tính thuế TNCN sẽ được thực hiện như hai trường hợp trên và các quy định có liên quan của Luật CK.

Thế Hải

 

Share Button