Chấp thuận nguyên tắc niêm yết CTCP Cơ khí lắp máy Lilama

Share Button
lilamaNgày 20/01/2010, Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 45/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Cơ khí lắp máy Lilama tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.265.155 cổ phiếu

– Giá trị chứng khoán niêm yết: 32.651.550.000 đồng

Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Tên giao dịch: LILAMA ERECTION MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: LILAMA.EMC

Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng

Lịch sử hình thành:

Năm 1978 đến năm 1993 là đội công trường lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy – Bộ Xây dựng.

Năm 1993 đến năm 1996 được đổi tên là: Xí nghiệp Cơ khí Lắp máy trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp lắp máy – Bộ Xây dựng theo Quyết định số: 012A/BXD – TCLĐ ngày 27/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 1996 đến năm 2006 được đổi tên là: Công ty Cơ khí Lắp máy thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định số: 05/BXD – TCLĐ ngày 02 tháng 01 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2006 đến nay Công ty được chuyển đổi thành Công ty cổ phần và có tên là: Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam theo quyết định số: 925/QĐ – BXD ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Share Button