MEC: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Share Button

Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 46/NQ-ĐHCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010 tại văn bản đính kèm.

* File đính kèm:        
Share Button