Nhiệm vụ – kế hoạch năm 2010 của Công ty CP SOMECO Sông Đà

Share Button
Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Someco Sông Đà đã được tiến hành vào ngày 10/4/2010 để thảo luận và thông qua phương hướng , nhiệm vụ, công tác năm 2010 với nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính chủ động và sáng tạo trí tuệ của tập thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2010 của Công ty, với mục tiêu chính là tăng trưởng và SXKD có hiệu quả trên cơ sở thi công các công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng tiến độ đã thỏa thuận với chủ đầu tư, ban điều hành.

Tập trung chỉ đạo các dự án đang thực hiện đầu tư để sớm đưa vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả. Rà soát, lựa chọn các dự án có tiềm năng và hiệu quả thuộc các lĩnh vực chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí , khai thác khoáng sản và kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế. Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBCNV. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp và các chế độ chính sách đãi ngộ. Nghiên cứu và ứng dụng kịp thời kỹ thuật công nghệ sản xuất mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Triển khai mạnh mẽ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai mạnh mẽ thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, để đảm bảo SXKD có hiệu quả.

Triển khai thực hiện các biện pháp tối ưu nhất về quản lý kĩ thuật, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và an toàn ở mức cao nhất cho người, tài sản và thiết bị thi công tại công trình, nhà máy. Xem xét chuyển đổi 1 đến 2 chi nhánh trực thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần có vốn điều lệ do Công ty chi phối từ 51% trở lên, hoặc Công ty TNHH một thành viên. Hoàn thành công tác lắp đặt, phát điện và bàn giao nhà máy thủy điện Nậm Công ; thủy điện Nậm Sọi; thủy điện Mường Kim; thủy điện Hương Sơn; thủy điện Sông Chừng; thủy điện Nậm Ly; thủy điện Sử Pán 2; thủy điện Trà Xom trong năm.

Duy trì thực hiện và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sắp xếp, cơ cấu hợp lý tổ chức nhân sự các phòng ban, đội, ban điều hành, chỉ huy và một số vị trí điều hành cho phù hợp, đồng thời điều chỉnh lại một số chức năng, nhiệm vụ, một số quy định, quy chế quản lý kinh tế tài chính theo hướng tạo điều kiện phát huy chủ động của các cá nhân phụ trách.

Tăng cường công tác giám sát thi công đảm bảo chất lượng công trình; quản lý tiến độ thi công hiệu quả, thường xuyên kiểm điểm phân tích và đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công để đưa ra các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thi công; ứng dụng khoa học công nghệ , kỹ thuật mới hiện đại đưa vào thi công để nâng cao chất lượng , đảm bảo tiến độ và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm soát số lượng, chất lượng vật tư đưa vào thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Xây dựng các kế hoạch khoa học chi tiết , sát thực với năng lực , đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của đơn vị với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo của Công ty, các đơn vị thành viên, thậm chí đến đội trưởng sản xuất để chủ động thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phòng ban để tổ chức hoàn thiện hồ sơ từ khâu kỹ thuật, kinh tế, tài chính để giải quyết kịp thời các vướng mắc về vấn đề kinh tế (định mức, đơn giá, các điều kiện hợp đồng…)với chủ đầu tư và nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ đặc biệt là tại công trình như: Xêkaman, Xi măng Hạ Long, Nậm Chiến…

Tích cực tìm kiếm các cơ hội, dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có hiêu quả, tranh thủ sự hỗ trợ của Chính Phủ để phát triển và mở rộng sản phẩm ngành nghề truyền thống; đẩy nhanh công tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực thiết bị thi công, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết để tranh thủ năng lực thi công của đối tác; đôn đốc các dự án đầu tư của các Công ty con để sớm đưa vào khai thác.

Tranh thủ mối quan hệ với cổ đông lớn là Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên, các công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn Xây dựng công nghiệp Việt Nam để tìm kiếm việc làm . Đồng thời, mở rộng đối tượng khách hàng, chú trọng nâng cao hiệu quả trong công tác tham gia đấu thầu nhận việc nhằm bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.

 

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng hoạt động và kế hoạt sản xuất kinh doanh năm 2010 với các mục tiêu: Phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 70 tỷ. Lập dự án xây dựng nhà máy cơ khí khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh; tiếp tục thi công hoàn thành các hạng mục chính trên các công trình: Thủy điện Nậm Chiến, Xêkaman 3, Sử Pán 2, Trà Xom, Sông Chừng, Khe Bố, Tà Hoàng. Đặc biệt phấn đấu hoàn thành đưa 2 nhà máy thủy điện Nậm Ly và Bắc Giang (do Công ty làm chủ đầu tư) vào vận hành. Phấn đấu đạt trên 436,87 tỷ đồng tổng giá trị SXKD, đạt lợi nhuận 24,46 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận 22,16% trên vốn sở hữu. Thu nhập bình quân 4,1 triệu /người/tháng. Đại hội đã thông qua một số công tác quan trọng khác liên quan đến đổi thay công tác nhân sự trong HĐQT, ban điều hành, bổ xung và sửa đổi điều lệ , tổ chức hoạt động, tăng thêm chức năng hành nghề trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, lợi nhuận và thu nhập .

Đến dự và phát biểu với đại hội ông Lê Văn Khương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà (Công ty mẹ) đánh giá cao những tiến bộ của đội ngũ cán bộ điều hành và những nỗ lực lao động, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân Công ty Someco dẫn đến những thành quả cao trong SXKD, đặc biệt về lợi nhuận do công ty đạt được chỉ tiêu dẫn đến việc chia cổ tức đạt đến trên 15% đối với một chuyên ngành chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí. Đây là điều mà cổ đông quan tâm hơn cả. Ông Lê Văn Khương nhấn mạnh và đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện thật tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, tập trung chỉ đạo thi công các dự án đạt chất lượng, kỹ thuật đạt yêu cầu tiến độ.

Tất Nguyễn.
Share Button