Báo cáo ước thực hiện kế hoạch tài chính quý III và 9 tháng đầu năm kế hoạch quý IV năm 2008

Share Button
Báo cáo ước thực hiện kế hoạch tài chính quý III và 9 tháng đầu năm kế hoạch quý IV năm 2008.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty CP SOMECO Sông Đà ( MEC) ước đạt doanh thu 236.828.422 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 15.756.304 tỷ đồng.

Tải tài liệu về : bấm vào đây

Share Button