Bỏ 7 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Share Button
Giảm thời gian làm thủ tục hành chính trung bình của 1 dự án từ 3 năm xuống còn 1 năm. Đó là đề xuất của Bộ Xây dựng sau khi tiến hành nghiên cứu các thủ tục hành chính của một số dự án khu đô thị mới tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và tỉnh Hà Tây.

Thực tế, lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng vẫn còn quá nhiêu khê, mất thời gian. Trung bình một nhà đầu tư phải thực hiện 33 thủ tục/1 dự án và thời gian chuẩn bị trung bình 3 năm/1 dự án. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các chủ đầu tư và làm hao tốn tiền của của Nhà nước.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát lại các văn bản do địa phương mình ban hành, bãi bỏ các quy định về thủ tục không đúng với quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng, đồng thời chấn chỉnh cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục không được tự đặt ra các thủ tục trái với quy định.

Với những thủ tục hành chính cần được bãi bỏ, cải tiến, nhưng vượt quá thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề nghị với Thủ tướng Chính phủ cải tiến thủ tục giao đất, cho thuê đất, tính giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị bãi bỏ quy định về đăng ký và cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước, vì các quy định về đăng ký và cấp giấy chứng nhận đầu tư đang làm phát sinh nhiều thủ tục cho nhà đầu tư và gây áp lực cho công việc cho cơ quan quản lý nhà nước. Trước đây chỉ quy định cấp giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Nay theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư trong nước cũng phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư giống như đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Bộ đề nghị bỏ bớt một số thủ tục, ghép một số thủ tục để giảm thời gian, trung bình 1 dự án còn 1 năm.

Sáng ngày 04/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã chủ trì Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng. Bộ trưởng cho biết, các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Bộ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng gây phiền hà và lãng phí thời gian cho doanh nghiệp và nhân dân.

Hơn nữa, để hoàn thiện quy trình làm về thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng sẽ ban hành “Mẫu quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp”.  

Quy trình mẫu về thủ tục thực hiện một dự án (nếu được thông qua) sẽ gồm 8 loại thủ tục: cung cấp thông tin về quy hoạch, giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; giao chủ đầu tư; Lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án; lập, thẩm định, phê duyệt dự án; giao đất, cho thuê đất; Bồi thường, giải phóng mặt bằng và cuối cùng là thiết kế, khởi công, động thổ.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ 7 thủ tục trái với quy định:

– Xác nhận ranh giới đất không có tranh chấp, khiếu kiện (thời gian để làm việc này kéo dài tới hai tháng rưỡi).

– Thỏa thuận của địa phương nơi có đất về địa điểm của dự án.

– Chấp thuận đề cương nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

– Chấp thuận lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

– Chấp thuận ranh giới, mốc giới và diện tích ô đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án.

– Chấp thuận ranh giới ô đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án tại địa phương có đất.

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Cải tiến quy trình, nhập 8 thủ tục:

– 2 thủ tục giới thiệu địa điểm dự án và xác định chỉ giới đường đỏ và các số liệu hạ tầng kỹ thuật. được  nhập vào thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch.

– 6 thủ tục, gồm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; các thỏa thuận chuyên ngành, cấp điện, cấp nước; các thủ tục về chiều cao tĩnh không; thủ tục về phòng cháy, chữa cháy; thỏa thuận kiến trúc; thẩm định thiết kế cơ sở được nhập vào thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Share Button