Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho SOMECO

Share Button
Ngày 22/10/2007  Bộ trưởng Bộ Công Thương Thương giao nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công Gói thầu 3.1.5 – Dự án Thủy điện Xekaman 3 cho Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà.
Giao Lien danh các nhà thầu : Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà và Viện Nghiên  cứu Cơ khí ( NARIME ) do Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà làm đại diện Liên danh ( gọi tắt là Liên danh, theo thỏa thuận ký ngày 10 tháng 10 năm 2007) thực hiện nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và cung cấp chọn bộ thiết bị cơ khí thủy công ( TBCKTC) – gói thều số 3.1.5 – cho dự án nhà máy thủy điện Xekaman 3 tại Lào, công suất 250MW.
Giá gói thầu là 87.990,55 triệu VNĐ ( tương đương 5.640.419,94 USD )

Nguyễn Thành Khánh
Share Button