Cấp địa chỉ email cho cán bộ công chức

Share Button
Các loại văn bản như thư mời họp, báo cáo thống kê gửi đến các cán bộ công chức sẽ được chuyển qua địa chỉ email này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện việc ứng dụng CNTT trong năm 2008.

Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương phải tiến hành rà soát và hợp lý các quy trình công tác để thống nhất tin học hóa và cải cách hành chính.

Mỗi Bộ, ngành và địa phương phải có trang web công bố các biểu mẫu hành chính cho dân, thực hiện việc điều hành và khuyến khích họp qua mạng. tiến hành cấp địa chỉ email cho các cán bộ công chức theo tên miền trong nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong năm 2008 phải tiến hành cấp địa chỉ email cho các cán bộ công chức theo tên miền trong nước.

Các loại văn bản như thư mời họp, báo cáo thống kê gửi đến các cán bộ công chức sẽ được chuyển qua địa chỉ email, không sử dụng địa chỉ email khác trong công việc

Theo CAND Online


Share Button