Chính phủ sẽ tăng cường họp trực tuyến

Share Button
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì cuộc họp giao ban truyền hình trực tuyến với các địa phương qua 8 điểm đầu cầu và tiến tới Chính phủ sẽ đẩy mạnh hình thức này, giảm dần các hội nghị tập trung đông người theo cách truyền thống, để tiết kiệm chi phí.

Thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hai cuộc giao ban, hội nghị truyền hình trực tuyến thành công với các Bộ, ngành, địa phương về vấn đề của giáo dục, đào tạo mà gần đây nhất, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo 64 tỉnh, thành (mỗi tỉnh thành 6 đại biểu), của một số Bộ, ngành tại 5 đầu cầu của cả nước.

Hạn chế họp toàn quốc theo cách truyền thống

Làm việc với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) ngày 14/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là sẽ hạn chế tổ chức hội họp tập trung toàn quốc theo cách truyền thống mà tăng cường họp, hội nghị truyền hình trực tuyến từ xa, bằng cách tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Giải pháp này nhằm tiết kiệm chi phí hội họp như đi lại, ăn ở, tránh tiêu tốn thời gian trong quá trình đi lại,…rất có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát.

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phấn đấu trở thành một thương hiệu mạnh của quốc gia

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc họp giao ban truyền hình trực tuyến sắp tới của Thủ tướng cũng như nhiều cuộc họp khác của Chính phủ, thành viên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ đầu tư nâng cấp Mạng tin học diện rộng của Chính phủ, các phòng họp trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Trong khi đó, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ với ba chức năng quan trọng phải nâng tầm hoạt động và tạo sự chuyển biến về chất trong việc bảo đảm kỹ thuật, thông tin trên Internet phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin, tiếp cận các dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cần tiếp tục phát huy tinh thần, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng, xây dựng Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trở thành một thương hiệu mạnh của quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Theo Website Chính phủ
Share Button