Công bố chính sách áp dụng bình ổn giá

Share Button
Theo Bộ Tài chính, khi giá thị trường trong nước của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá có biến động bất thường như: Tăng cao, giảm thấp không hợp lý khi có thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế hoặc tổ chức cá nhân lạm dụng liên kết, đầu cơ, găm hàng, tin đồn thất thiệt… làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân thì Nhà nước sẽ áp dụng chính sách này.

Theo đó, điều kiện cụ thể để bình ổn giá được căn cứ: Nếu các mặt hàng nằm trong danh mục bình ổn giá tăng trong 15 ngày liên tục; giá bán lẻ trên thị trường tăng bình quân từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động. Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố và áp dụng biện pháp bình ổn giá, trong đó chính sách bao gồm: Điều chỉnh cung – cầu hàng hóa; mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia; các biện pháp tài chính, tiền tệ…

Các DN vi phạm có thể bị đình chỉ các mức giá hàng hóa; bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu phần chênh lệch giá tăng bất hợp lý; nếu vi phạm nghiêm trọng chính sách bình ổn giá có thể bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi thực hiện chính sách bình ổn giá, các DN gồm các tập đoàn kinh tế, TCty, Cty cổ phần, Cty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ DN sẽ phải thực hiện đăng ký giá.

Share Button