Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà báo cáo tài chính quí II năm 2007

Share Button
Tính đến hết quí II năm 2007 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  của Công ty đạt 41,207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,512 tỷ đồng. Lợi nhuận quí II của công ty đạt 1,62 tỷ đồng tăng xấp xỉ 1,2 lần so với quí I/2007. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu của công ty tính đến quí II/2007 đạt 2.512 đồng

Share Button