Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà tăng vốn điều lệ

Share Button
Theo kế hoạch Cty CPCKLM Sông Đà sẽ tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng vào năm 2007 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5/9 và đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 14/9 tới .

Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà (mã chứng khoán MEC) hiện đang niêm yết trên sàn Hà Nội hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực chế tạo thiết bị và lắp ráp thiết bị toàn bộ cho các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng và hoá chất, xây dựng các dự án, công trình kỹ thuật. Trong 6 tháng đầu năm 2007 lợi nhuận của Cty đạt 2,5 tỷ đồng. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần này mức giá khởi điểm là 20.000đồng/CP.

TL


Share Button

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà tăng vốn điều lệ

Share Button
Theo kế hoạch Cty CPCKLM Sông Đà sẽ tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng vào năm 2007 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5/9 và đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 14/9 tới .

Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà (mã chứng khoán MEC) hiện đang niêm yết trên sàn Hà Nội hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực chế tạo thiết bị và lắp ráp thiết bị toàn bộ cho các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng và hoá chất, xây dựng các dự án, công trình kỹ thuật. Trong 6 tháng đầu năm 2007 lợi nhuận của Cty đạt 2,5 tỷ đồng. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần này mức giá khởi điểm là 20.000đồng/CP.

TL


Share Button