Công ty cổ phần SOMECO Sông đà thông báo về việc trả cổ tức năm 2008

Share Button
Công ty cổ phần SOMECO Sông đà thông báo về việc trả cổ tức năm 2008 như sau :

1.Đối với  các cổ đông chưa lưu ký:
Liên hệ với phòng tài chính kế toán công ty theo số điện thoại : 04.2158737. Đối với các cổ đông trong công ty chưa làm thủ tục lưu ký có thể liên hệ với ban tài chính kế toán nơi mình đang công tác để được biết thêm chi tiết và nhận tiền cổ tức

2. Đối với các cổ đông đã lưu ký: nhận tại nơi mình mở tài khoản lưu ký .


Thời gian bắt đầu trả cổ tức : 16/05/2008.

Share Button