Điều chỉnh lãi suất liên ngân hàng

Share Button
Ngân hàng Nhà nước vừa quy định và điều chỉnh một số lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Từ ngày 19/8/2008, các tổ chức tín dụng ấn định
lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng
Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường
liên ngân hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ
bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng
trong từng thời kỳ – Ảnh: Việt Tuấn.

Ngày 19/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1849/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 19/8/2008, mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ được điều chỉnh từ mức 0,03%/ngày (10,8%/năm) lên 0,0417%/ngày (15%/năm).

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 7585/NHNN-CSTT hướng dẫn việc áp dụng lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng.

Theo công văn trên, từ ngày 19/8/2008, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Hoàng Đạt (VnEconomy)

 

Share Button