Doanh nghiệp thuộc Bộ XD không được đầu tư chứng khoán

Share Button
Đến ngày 15/5, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng phải báo cáo Bộ bước đầu việc: rà soát, đánh giá hiệu quả của những khoản đầu tư gián tiếp, góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; trước mắt, chưa tham gia đầu tư chứng khoán, góp vốn vào các quỹ đầu tư tài chính, ngân hàng có tính chất mạo hiểm.

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 06 /2008/CT-BXD, ngày 8/5/2008 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân ký ban hành. Chỉ thị tập trung vào việc chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung tổ chức thực hiện những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiềm chế lạm phát.

Tập trung vào dự án phục vụ trực tiếp cho ngành nghề sản xuất chính

Theo đó, đối với vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp phải rà soát, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư của đơn vị theo hướng tập trung đầu tư cho các công trình, dự án phục vụ trực tiếp cho các ngành nghề sản xuất chính, những dự án có khả năng mang lại hiệu quả ngay; không đầu tư dàn trải.   

Trong quá trình rà soát phải đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư lên hàng đầu, đình hoãn hoặc giãn tiết độ thực hiện đối với những dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2008 nhưng chưa thực sự cấp bách, những dự án mới triển khai nhưng có nhiều vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, những dự án có thời gian thực hiện kéo dài, kém hiệu quả; cắt giảm các công trình đầu tư thuần tuý làm trụ sở; vốn cắt giảm được dồn vốn cho các dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao, cần tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ trong năm 2008.

Đối với các dự án xi măng đầu tư mới, Bộ Xây dựng chỉ thị nên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng nhiệt thừa chạy máy phát điện để tiết kiệm điện năng, hạ giá thành sản phẩm.

Khu vực Ciputra Mall, Hà Nội đang được xây dựng

Đình hoãn khởi công nếu dự án có nhiều vướng mắc

Với các dự án sử dụng vốn ngân sách, Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ phải chủ trì cùng với các chủ đầu tư rà soát mục tiêu, thủ tục, tiến độ và khối lượng thực hiện của từng dự án để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2008 theo hướng:  Đình hoãn khởi công các dự án chưa có đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng; ngừng triển khai các dự án chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả.

Riêng đối với các dự án cần thiết, quan trọng chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư; Giãn tiến độ thi công các dự án, gói thầu chưa hoàn tất các thủ tục đấu thầu, tổ chức đấu thầu chậm hoặc phải tổ chức đấu thầu lại; chưa bố trí đủ lực lượng thi công, có vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư có được từ các biện pháp trên được điều chuyển cho các dự án đầu tư có khả năng phát huy hiệu quả sớm, cấp bách, hoàn thành trong năm 2008-2009.

Tạm dừng việc mua sắm ô tô

Về việc tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách nhà nước: Bộ Xây dựng chỉ thị, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 (số dự toán còn lại sau khi đã trừ các khoản chi lương, các khoản có tính chất lương và các khoản đã thực hiện đến 30/4/2008 và khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm); chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2008 đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, kể cả trong trường hợp giá cả tăng; không làm ảnh hưởng và đình trệ hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ sẽ phải tạm dừng việc mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn; việc sửa chữa lớn, duy tu trụ sở làm việc; rà soát lại việc mua sắm, thuê, sử dụng xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp, của các cán bộ quản lý doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, có biện pháp xử lý với các trường hợp sử dụng xe ô tô vượt quá tiêu chuẩn theo tinh thần triệt để tiết kiệm; báo cáo kết quả xử lý về Bộ trước ngày 15/5/2008;

Bộ cũng nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ nhà nước, tập thể làm quà biếu và nhận quà biếu dưới bất cứ hình thức nào; Giữ lại các khoản phải nộp ngân sách nhà nước để sử dụng trái chế độ quy định, kể cả đầu tư mua sắm tài sản, chi phúc lợi và thưởng cho cán bộ, công nhân viên; Lãnh đạo các đơn vị mang tài sản thuộc sở hữu cá nhân của mình (nhà cửa, ô tô…) cho đơn vị mình thuê lại để làm trụ sở, phương tiện đi lại…

L.H (HNMO)

Share Button