Giảm mạnh thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

Share Button
Tại Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng” tổ chức ngày 4/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến 33 loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực này sẽ được giảm bớt còn 8. Thời gian chuẩn bị cho một dự án đầu tư cũng sẽ được rút ngắn từ 3 năm còn tối đa là 1 năm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu các thủ tục hành chính thực hiện đối với một số dự án khu đô thị mới tại địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tây.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng thủ tục hành chính vẫn còn nhiều (33 thủ tục/dự án) và thời gian chuẩn bị dự án còn kéo dài (3 năm/dự án). Do vậy, cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng nhằm giảm bớt tốn kém thời gian và tiền của, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ và dự kiến ban hành “Quy trình mẫu về thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp” để bãi bỏ một số thủ tục hành chính quy định tại các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, bãi bỏ các thủ tục mà địa phương tự đặt ra không đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ, cải tiến đối với một số thủ tục vượt quá thẩm quyền.

Theo quy trình mới, 33 loại thủ tục hành chính hiện nay sẽ được giảm còn 8 loại. Thời gian chuẩn bị cho một dự án đầu tư cũng sẽ được rút ngắn từ 3 năm còn tối đa là 1 năm.

Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời cho nhà đầu tư về sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian quy định. Việc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần; bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu tham dự đều nhất trí về sự cần thiết phải cải tiến, bãi bỏ một số thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nhất trí với mẫu quy trình mới nhằm giảm bớt thủ tục và thời gian trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng.

Văn Hiến
Share Button