Giảm thuế xuất khẩu sắt thép xuống 10%

Share Button
(Cổng TTĐT Chính phủ) – Bộ Tài chính đã có Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/9/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 20% (quy định tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được điều chỉnh xuống còn 10%.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Như vậy, đây là lần thứ ba trong vòng 3 tháng qua Bộ Tài chính điều chỉnh thuế xuất khẩu thép. Vào cuối tháng 6/2008, Bộ Tài chính đã tăng thuế xuất khẩu những mặt hàng trên từ 2% lên 10% và tăng lên 20% vào đầu tháng 8 vừa qua.

Việc giảm thuế xuất khẩu sắt thép xuống còn 10% lần này sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do mức thuế được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

BT
(Nguồn: Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC)

Share Button