Hội thi “Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà”

Share Button
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào Sáng tạo trẻ do Thành đoàn Hà Nội phát động, hướng tới chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2008) và 54 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2008). Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên TCT Sông Đà tổ chức Hội thi “Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà”, với những nội dung sau

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Hội thi Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm khuyến khích, động viên ĐVTN phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong thi đua, lao động sản xuất góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống cho người lao động, khẳng định vị thế, uy tín của đơn vị cũng như TCT trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Hội thi Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà là diễn đàn để ĐVTN giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học; qua đó góp phần nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động Đoàn, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

3. Hội thi Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà được triển khai thực hiện tại tất cả các đơn vị. Thông qua hội thi, tổ chức Đoàn cần tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền về cơ chế, chính sách trong việc phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng lực lượng tài năng trẻ, lao động trẻ trên các lĩnh vực.

II. Đối tượng tham gia:

1. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

2. Độ tuổi: Căn cứ vào các nội dung, các cơ sở quy định độ tuổi tham gia cho phù hợp.

III. Nội dung và tiến độ thực hiện:

Hội thi “Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà” được tổ chức qua 2 cấp từ cơ sở đến cấp Tổng công ty.

1. Giai đoạn 1 (Cấp cơ sở):

Chủ đề: “Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà” (Tổ chức tại Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Thời gian: Từ tháng 7 – 9/2008.

2. Giai đoạn 2 (Cấp Tổng công ty):

Chủ đề: “Thắp sáng thương hiệu Sông Đà”

Thời gian: Tháng 10/2008 (Trước thời điểm tổ chức cấp Thành phố)

IV. Kinh phí tổ chức

1. Cấp nào tổ chức cấp đó lo kinh phí. (Xin từ Chính quyền, Công đoàn, các đơn vị trực thuộc).

2. Khuyến khích mời gọi tài trợ của các đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể quan tâm tới hội thi.

V. Công tác chỉ đạo

1. Cấp Tổng công ty:

– Thành lập Ban tổ chức Hội thi “Thanh niên với truyền thống và thương hiệu Sông Đà”.

– Chỉ đạo Hội thi từ cấp cấp cơ sở đến Tổng công ty đảm báo đúng tiến độ, nội dung và chất lượng.

2. Cấp cơ sở:

– Thành lập Ban tổ chức Hội thi.

– Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội thi từ cấp Chi đoàn và tham gia Hội thi cấp Tổng công ty.

Kế hoạch gửi về TCT trước ngày 30/7/2008 (qua Văn phòng Đoàn Thanh niên TCT qua địa chỉ mail: hoặc qua Fax qua Văn phòng TCT: 048541161).

VP Đoàn TN TCT

Share Button