Khai trương Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà

Share Button
Tối 23/7/2008, tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà nội Công ty tài chính cổ phần Sông Đà đã tổ chức lễ khai trương và đón nhận giấy phép thành lập công ty từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Với 3 cổ đông sáng lập là TCty Sông Đà, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội và Tcty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh, có vốn điều lệ là 500 tỷ VN đồng.


Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà có chức năng kinh doanh các hoạt động huy động vốn , hoạt động tín dụng , đầu tư dự án theo hợp đồng , tham gia thị trường tiền tệ, làm đại lý phát hành trái phiếu, nhận ủy thác, làm đại lý các lĩnh vực liên quan đến tài chính , ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư đối với cá nhân và các tổ chức.

Công ty tài chính CP Sông Đà đi vào hoạt động đã thể hiện sự đa dạng hóa ngành nghề, mở ra một hướng mới trong kinh doanh tiền tệ, tạo thế chủ động trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của toàn Tcy, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần phát triển hệ thống tài chính Việt nam đa dạng và cân bằng hơn , Công ty tài chính cổ phần Sông Đà được thành lập là một tác nhân tích cực để tăng tính cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng nói chung và giữa các Công ty tài chính nói riêng, là động lực để hoạt động của thị trường ngày càng sôi động, từ đó đem lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội , phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một nền tài chính lành mạnh, hiệu quả.

Sự ra đời của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà phù hợp với kế hoạch sắp xếp , đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng và định hướng xây dựng , phát triển Tổng công ty Sông Đà thành Tập đoàn Kinh tế mạnh . Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Sông Đà , góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực , nhất là sử dụng hiệu quả vốn Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn Sông Đà.

Phát biểu tại buổi lễ: Ông Cao Lại Quang thứ trưởng Bộ xây dựng đánh giá cao sự đồng thuận và những nỗ lực của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà cùng với các cổ đông sáng lập, Ông Quang nhấn mạnh: Bộ xây dựng với tư cách là Cơ quan chủ quản của TCty Sông Đà sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động và tin tưởng vào sự thành công của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà, cũng như sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Sông Đà.

Tất Lộc


Share Button