Không chia nhỏ gói thầu để tổ chức chỉ định thầu

Share Button
Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu.

Theo nguồn tin từ Website Chính phủ, trước hết, chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát để sửa đổi, bãi bỏ các văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu không phù hợp, trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng hoặc ban hành văn bản hướng dẫn mới phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu nếu thấy cần thiết.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ: cần thực hiện nghiêm chỉnh quy định về các mốc thời gian trong đấu thầu từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu. Thông tin về đấu thầu cần được cung cấp đầy đủ để đăng tải trên báo Đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đáng chú ý, theo chỉ thị, một trong những giải pháp cần thực hiện là chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, không chia nhỏ gói thầu để tổ chức chỉ định thầu, lựa chọn hình thức hợp đồng không phù hợp với gói thầu dẫn đến phải điều chỉnh gây chậm trễ tiến độ; tránh phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho từng gói thầu khi có đủ điều kiện để phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án.

HẢI HUYỀN (VnEconomy)

Share Button