MEC đầu tư vào bất động sản

Share Button
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà ( tên mới là  : Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà ) vừa thông qua kế hoạch năm 2008 và mở rộng đầu tư vào nhiều dự án với tổng giá trị đầu tư 146,7 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất với số vốn 51,94 tỷ đồng; đầu tư tài chính 39,76 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng đô thị 55 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty sẽ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Someco 1 (Thủy điện Bắc Giang) 10 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty Cổ phần điện Quảng Nguyên 5 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Cao Bằng 2,4 tỷ đồng; dự án trồng cao su ở Campuchia 10 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty Cổ phần Someco Hà Nam 2,55 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, MEC dự kiến đầu tư xây dựng dự án khu chung cư Xuân Phương tại Từ Liêm, Hà Nội với tổng mức đầu tư là 160 tỷ đồng. Dự kiến giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2008 là 40 tỷ đồng, bao gồm các công việc: thiết kế, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở …

Được biết, năm 2008, MEC đạt doanh thu 260,82 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,43 tỷ đồng và trả cổ tức năm 2008 dự kiến là 15%.

Trong đó, quý 1/2008, công ty đạt 63,94 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 151% (tương ứng tăng 38,4 tỷ đồng) so với quý 1/2007.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2008 đạt 5,25 tỷ đồng, tăng 488,92% (tăng 4,35 tỷ đồng) so với quý 1/2007.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý 1/ 2008 của công ty đạt 1.312 đồng.

Share Button