MEC thoả thuận hợp tác toàn diện với BIDV

Share Button
Cụ thể, BIDV cho vay ngắn hạn thường xuyên theo hạn mức nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của MEC. Trước mắt, trong năm 2007, tổng vốn vay là 200 tỷ đồng. Ngoài ra, BIDV cam kết phối hợp với MEC để cân đối, xem xét nhu cầu, kế hoạch đầu tư tổng thể các dự án theo kế hoạch đầu tư của Công ty giai đoạn 2007 – 2015 như dự án thuỷ điện Bắc Giang 1, Lạng Sơn với số tiền vay tối đa160 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, văn phòng cao ốc, khu thương mại và công nghiệp…

Được biết, MEC vừa có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng bằng việc phát hành 3 triệu cổ phiếu, tương đương với 30 tỷ đồng mệnh giá.Trong đó Công ty sẽ phát hành 1,8 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:9 với giá bằng mệnh giá và phát hành 1,2 triệu cổ phần sẽ phát hành ra công chúng dưới hình thức đấu giá công khai.

Share Button