Một tỷ kw/h điện

Share Button
Công trình khởi đầu này mang nhiều đặc thù có tính đột phá táo bạo cả về kỹ thuật lẫn việc thiết lập các biện pháp thi công. Từ công tác khảo sát thiết kế tổng thể, mua sắm thiết bị công nghệ đến công tác xây dựng ngay tại lòng Sông Bé (bậc thang thứ 2 sau Thuỷ điện Thác mơ). Trong thi công đã có nhiều ý tưởng sáng tạo được phát huy và áp dụng đạt hiệu quả cao, đặc biệt là đổ bê tông bức tường ngăn dòng (thay vì phải đào kênh dẫn dòng phục vụ ngăn sông) đã rút ngắn nhiều thời gian giảm nhân công làm lợi đến vài chục tỷ đồng.

Thời điểm này, nhà máy Thuỷ điện Cần Đơn đã đi vào sản xuất được gần 3 năm cho sản lượng 1 tỷ Kw/h điện thương phẩm hoà vào lưới điện quốc gia. Trong suốt thời gian vận hành toàn bộ thiết bị và các hạng mục của nhà máy vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Share Button