Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2008 của Tổng công ty Sông Đà

Share Button
1. Tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp mà trọng tâm là: Thành lập, tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ, tài chính; xây dựng các phương thức quản lý phù hợp với mô hình của Tập đoàn, đưa Tập đoàn sớm vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.

2. Mở rộng quy mô đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Tìm các dự án có hiệu quả, đặc biệt là về các lĩnh vực SX công nghiệp, bất động sản, tài chính v.v… Đào tạo, tuyển dụng, bảo toàn đội ngũ cán bộ, công nhân viên để đáp ứng yêu cầu SXKD trước mắt và lâu dài của Tập đoàn. Tìm kiếm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản trị doanh nghiệp, xử lý điều hành chính xác để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

– Tổng giá trị SXKD là: 19.000 tỷ đồng

– Tăng trưởng hơn năm 2007: 24,2%

– Doanh thu đạt: 17.000 tỷ đồng

– Nộp Nhà nước: 800 tỷ đồng

– Lợi nhuận: 1.000 tỷ đồng

3. Mục tiêu, nhiệm vụ các công trình trọng điểm:

– Đảm bảo hoàn thành mục tiêu các công trình trọng điểm, đặc biệt là công tác chống lũ năm 2007, các công trình TĐ: Sơn La, Bản Vẽ, Sê San 4, Huội Quảng, Nậm Chiến, Xêkamản 3, Xêkamản 1,..

– Hoàn thành các công trình bàn giao đưa vào vận hành: TĐ Tuyên Quang, Pleikrông, Krông-Kmar; Nhà máy xi măng Hạ Long, Toà nhà hỗn hợp HH – 4 Mỹ Đình, Quốc lộ 1A – Đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Quốc lộ 2 (Nội Bài – Vĩnh Yên) và phát điện tổ máy 1 thuỷ điện Bình Điền, Nậm Ngần.

– Khởi công công trình thuỷ điện: Xêkamản 1, Bảo Lâm.

– Tổ chức ngăn sông TĐ Xêkamản 1, Huội Quảng.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ các công trình trọng điểm:

– Đảm bảo hoàn thành mục tiêu các công trình trọng điểm, đặc biệt là công tác chống lũ năm 2007, các công trình TĐ: Sơn La, Bản Vẽ, Sê San 4, Huội Quảng, Nậm Chiến, Xêkamản 3,…

– Nhà máy xi măng Hạ Long: đưa vào vận hành trạm nghiền Hiệp Phước đầu vào quý 2/2008 và Nhà máy chính vào quý 3/2008.

– Hoàn thành bàn giao các nhà máy TĐ: Tuyên Quang, Plêikrông, Krông-Kmar và phát điện tổ máy 1 các nhà máy TĐ: Bình Điền, Nậm Ngần.

– Khởi công công trình TĐ: Xêkamản vào cuối năm 2008.

– Ngăn sông TĐ Xêkamản 1, Huội Quảng vào cuối năm 2008.

– Đưa vào vận hành: Toà nhà hỗn hợp HH – 4 Mỹ Đình, Quốc lộ 1A – Đoanh tránh thành phố Hà Tĩnh, Quốc lộ 2 (Nội Bài – Vĩnh Yên).

5. Một số biện pháp chính nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2008.

– Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Đưa Tập đoàn CNXD Sông Đà vào hoạt động trong quý 1/2008. Cơ cấu lại các đơn vị của TCT theo đề án Tập đoàn được duyệt.

– Chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, xe máy, nhân lực và các cơ sở vật chất, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng các công trình sản phẩm.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường theo Luật doanh nghiệp; Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng, đáp ứng đủ vốn cho các hoạt động đầu tư và SXKD. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đến cuối năm 2008, dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng.

– Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn các dự án đầu tư, tập trung vào các dự án SXCN, đô thị,… có hiệu quả. Tập trung quản lý điều hành đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả SXKD các dự án, công trình đang triển khai.

– Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào quản lý, điều hành trong toàn TCT và các công nghệ thi công mới như: Hầm trong đô thị, bê tông đập vòm, RCC,…

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức quản lý rất cả các yếu tố chi phí sản xuất, tiết kiệm trong đầu tư.

– Sắp xếp, đổi mới hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể thuộc Công ty Mẹ và các Công ty con, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và vai trò của tổ chức quần chúng vào việc XD và phát triển doanh nghiệp.

Một số kiến nghị:

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án Tập đoàn CN&XD Sông Đà để Tập đoàn có thể đi vào hoạt động ngay trong quý 1/2008.

2. Đề nghị Bộ có ý kiến với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan giải quyết đặc cách việc cấp giấy thông hành cho CBCNV đi làm việc tại Lào.

3. Đề nghị Bộ đề xuất với Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế giám sát chất lượng tại công trình TĐ Xêkamản 3 cho các dự án đầu tư khác tại Lào.

Tất Lộc (tóm lược)
Share Button