Năm nay sẽ đưa vào vận hành 39 dự án thuỷ điện độc lập

Share Button
Bộ Công Thương cho biết, năm nay có khả năng đưa vào vận hành 39 dự án thuỷ điện nhỏ độc lập (IPP) với tổng công suất 396 MW; trong đó, đến tháng 4/2008 đã có 6 dự án là Định Bình (Bình Định), Đăkpihao (Gia Lai), Sông Mực (Thanh Hoá), Krông Kmar (Đăk Lăc), Ngòi Đường (Lào Cai) và Đăk Ru (Đăk Nông) phát điện với tổng công suất 43,1 MW. Đây là các dự án đầu tư xây dựng nguồn điện không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư, khai thác và bán điện theo quy định của pháp luật về điện lực.

Thủy điện Krông Kmar

Cũng theo Bộ Công Thương, sau khi có Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ và Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp (cũ), thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án nhóm B thuộc UBND các tỉnh, số dự án IPP tăng lên nhiều. Nếu không kể các dự án nhiệt điện lớn của PetroVietnam, Than Việt Nam, Lilama và các dự án BOT nước ngoài thì số các nhà đầu tư đã đăng ký xây dựng các dự án thuỷ điện IPP với Bộ Công Thương đến thời điểm đầu tháng 4/2008 đạt công suất gần 4.100 MW với 217 dự án. Các nhà đầu tư các dự án IPP chủ yếu là tư nhân, các công ty cổ phần và các Tổng Công ty (TTC) lớn như TCT Sông Đà, TCT miền Trung…. Riêng đến tháng 12/2007, đã có 23 dự án thuỷ điện IPP phát điện với tổng công suất 416 MW. Theo tiến độ, đến năm 2009 sẽ đưa vào vận hành tiếp 16 dự án thuỷ điện IPP với tổng công suất 282 MW.

Hiện nay, nhu cầu đầu tư cho phát triển ngành điện là rất lớn, dự kiến trong giai đoạn 2006-2010, nhu cầu vốn của ngành điện khoảng 3,83 tỷ USD mỗi năm; trong đó, ngành điện chỉ đáp ứng được khoảng 50%. Việc huy động thêm các nguồn lực khác đầu tư trực tiếp vào ngành điện thông qua các dự án điện IPP là một hình thức xã hội hoá đầu tư điện

Trong khi Chính phủ chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các nhà máy điện, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có các văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, việc phát triển nguồn điện (kể cả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ) phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch và môi trường. Quy hoạch các dòng sông chính sẽ do Bộ Công Thương phê duyệt, quy hoạch các nhánh sông sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt trên cơ sở có thỏa thuận của Bộ Công Thương. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được phê duyệt theo quy định./.

Mai Phương (icon)
Share Button