Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc thành lập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà

Share Button
chính cổ phần Sông Đà
Cập nhật ngày: 14/02/2008

Ngày 31 tháng 01 năm 2008, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký văn bản số 1091/ NHNN-CNH về việc chấp thuận nguyên tắc thành lập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.

Theo đó, Ngân hàng nhà nước đã chấp thuận về mặt nguyên tắc thành lập Cty tài chính cổ phần Sông Đà và đề nghị Công ty nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hồ sơ quy định tại điều 14 Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần ban hành theo quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN ngày 02/11/2007 của thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành để Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Công ty tài chính Cổ phần Sông Đà hoạt động trong lĩnh vực tài chính, được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Sông Đà, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Việc Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà được phép thành lập và hoạt động sẽ tạo ra sự đa dạng hoá các kênh huy động vốn, sử dụng vốn năng động và hiệu quả. Góp phần đáp ứng phần nào thị phần về nhu cầu cung cấp tín dụng thương mại đối với một số tổ chức kinh tế lớn. Đồng thời mở ra một hướng mới trong kinh doanh tiền tệ, thể hiện sự đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của TCT, góp phần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức của Tổng công ty Sông Đà trở thành tập đoàn kinh tế.

Ban trù bị thành lập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
Share Button