Nhà máy thuỷ điện Sê san 3A -Tuyên Quang

Share Button
Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang

+ Chiều dài đập theo đỉnh : 717,9 m
+ Chiều cao đập lớn nhất : 92,2 m
+ Chiều rộng đỉnh đập : 10 m
+ Mực nước dâng trung bình : 36 m
+ Dung tích hồ chứa nước : 2.245 tỷ m3
+ Số tổ máy : 3
+ Công suất thiết kế : 342 MW
+ Loại đập : Đá đổ bê tông bản mặt
+ Thời gian thi công : 5 năm
+ Khối lượng đào đắp : 13 triệu m3 đất đá
+ Đổ bê tông : 950.103 m3
+ Khoan phun : 101.103 m dài
+ Lắp đặt thiết bị : ~ 15.103 tấn

Công trình Thuỷ điện lớn thứ hai miền Bắc đang được thi công tại huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang với tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng. Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi ngày 19/4/2002, đến ngày 22/12/2002 công trình đã bắt đầu khởi công.

# Chủ đầu tư : EVN làm chủ đầu tư và TCT Sông Đà là tổng thầu EPC

# Đơn vị thi công : Tổng công ty Sông Đà

# Tổng giá trị : + Tổng mức đầu tư : 7.523 tỷ VNĐ

Nhà máy thuỷ điện Sê san 3A

+ Chiều dài đập theo đỉnh : 110,73 m
+ Chiều cao đập lớn nhất : 35 m
+ Chiều rộng đỉnh đập : 13 m
+ Mực nước dâng trung bình : 36 m
+ Dung tích hồ chứa nước : 80,6 triệu m3
+ Số tổ máy : 3
+ Công suất lắp máy : 108 MW
+ Loại đập : Đập bê tông trọng lực
+ Thời gian thi công : 5 năm
+ Khối lượng đào đắp : 820.103 m3 đất đá
+ Đổ bê tông : 282,73.103 m3

# Tổng giá trị : + Tổng mức đầu tư : 1.945,95 tỷ VNĐ

Share Button